ตัวแทนจำหน่าย

เวลาทำการ

  • Mon - Fri : 07:00am - 19:00pm
  • Sat - Sun : 08:00am - 17.00pm

แจ้งขอรับบริการ


ข้อมูลลูกค้า

ชื่อ : *

นามสกุล : *


บุลคลที่ติดต่อได้

สถานที่รับบริการ

รายละเอียดที่อยู่ : *

บ้านเลขที่ : *

ซอย/หมู่ : *

ชื่อหมู่บ้าน/คอนโด : *

ถนน : *

รหัสไปรษณีย์ : *

ตำบล : *

อำเภอ : *

จังหวัด : *


เลือกวัน-เวลานัดหมาย

วันนัดหมาย : *

ช่วงเวลา : *

9.30 11.30 13.30 15.30

  • แจ้งขอรับบริการ

  • ซ่อมแอร์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ตำแหน่งเครื่อง : *

หมายเลขเครื่อง : *

รุ่นผลิตภัณฑ์ : *

อาการปัญหาที่พบ