ตัวแทนจำหน่าย

เวลาทำการ

  • Mon - Fri : 07:00am - 19:00pm
  • Sat - Sun : 08:00am - 17.00pm

Request service


Customer Information

Firstname : *

Surname : *


Contact Person

Place

Address Detail (Village, Building) : *

Address No. : *

Soi/Moo : *

Address Label : *

Road. : *

Postcode : *

Sub-district : *

District : *

Province : *


Select Preferred Date/Time

Select Date : *

Select time : *

9.30 11.30 13.30 15.30

* วันและเวลาที่เลือกยังไม่ใช่การยืนยันนัดหมาย ทางเจ้าหน้าที่ไดกิ้นจะติดต่อเพื่อยืนยันวันและเวลา ที่เข้าให้บริการอีกครั้ง


  • Request For

  • Repair Service

Product Information

Air Location : *

Serial No. : *

Model : *

Problem/Symptoms


I have read, acknowledged the Company’s privacy notice very well at the website link::https://www.daikin.co.th/privacy-notice/*** and consent to collection, use, and disclosure of personal information under and/or other purposes stipulated herein.